BOOM

BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) is een web-based managementprogramma voor beheer en onderhoud van landschap. Het is ontwikkeld door Freijaman B.V., een samenwerkingsverband tussen Bureau Elfenboom en GISArts.

Uitgangspunten

Het programma is ontwikkeld vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Beperken van onderhoudskosten door middel van efficiënt en duurzaam beheer;
 • Beheerpraktijk als basis;
 • Ecologisch én cultuurhistorisch verantwoord beheer.

BOOM Kaart

Voordelen

 • BOOM geeft structuur aan de planning van duurzaam onderhoud;
 • De applicatie maakt de beheerplanning inzichtelijk;
 • BOOM is zowel op kantoor als in het veld operationeel;
 • Het helpt bij de aansturing van werkzaamheden;
 • BOOM bevordert de communicatie met alle
  betrokkenen;
 • Door het gebruik van BOOM wordt het resultaat van natuurontwikkeling meetbaar.

BOOM detailpagina

Nieuws

Graslandapp
Vangroenewaarde
In samenwerking met Vangroenewaarde is Freijaman bezig met de ontwikkeling van de Graslandapp.
Voor meer informatie ga naar vangroenewaarde.nl/opleiding.

Samenwerken voor landschap en Biobased Economy
Natuurrijk Limburg start najaar 2016 met het werken met het programma Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM) voor het plannen, uitvoeren en evalueren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het programma maakt ook gebiedsgericht samenwerken met andere eigenaren en beheerder gemakkelijker.

Meer informatie: Natuurrijklimburg.nl

Netwerk Historisch Cultuurlandschap
Uitnodiging:
Het bestuur van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodigen u van harte uit voor de zomermiddag 1 juli 2016, die als onderwerp heeft: Cultuurhistorisch groen erfgoed in oude bossen, heggen en houtwallen

Klik hier voor meer informatie.